De oorspronkelijke Tempeliers verdedigden in de twaalfde en dertiende eeuw het christelijk geloof en boden bescherming aan pelgrims op hun weg naar het Heilig Land. Anno 2019 zijn de Ridders van de Orde van de Tempeliers mannen en vrouwen die bewust als christen in het leven staan. Maatschappelijk actief, zowel individueel als in groepsverband, sociaal gericht en betrokken bij alles wat in deze wereld speelt. Maar ook nederigheid, soberheid en dankbaarheid zijn kenmerkende zaken voor de Tempelier. Die christelijke waarden, tradities en inspiratie onderscheiden ons van andere groeperingen die maatschappelijk actief zijn.

Het grootprioraat van Nederland is verdeeld in een vijftal Commanderijen die aangestuurd worden door een Commandeur. De gedachtewisselingen binnen de Commanderijen zijn spiritueel van aard. Samen verdiepen de Ridders zich in onze christelijke levensopvatting en in relevante maatschappelijke vraagstukken. Uit de onderlinge ontmoetingen haalt elk van ons zijn/haar inspiratie voor de eigen maatschappelijke activiteiten.

De Ridders in de Orde van de Tempel O.S.M.T.H. (Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani) vormen een internationale broederschap die in Nederland bestaat uit een 70-tal Ridders, verdeeld over een vijftal Commanderijen. De naam van de Nederlandse afdeling luidt het Grootprioraat Terra Sub Mare.

De Orde is vertegenwoordigd in 30 landen en telt circa 2000 Ridders. Zij wordt geleid door de Grootmeester residerend in Porto, Portugal.

In Nederland wordt de leiding gevormd door de Grootprior, de  Grootkanselier en de Grootthesaurier. Zij wordt daarin bijgestaan door de Grootaalmoezenier en de Ceremoniemeester.

De Commanderijen zijn actief in Brabant (Sint Bernardus van Clervaux en Sint Norbertus),  Zeeland (Sint Jan), Limburg (Sint Christophorus) en de Randstad (Jacques de Molay). De meeste Commanderijen komen vijf a zes keer per jaar bijeen. Landelijke Ridderdagen zijn er in het voor- en najaar op een steeds wisselende locatie. Alle bijeenkomsten zijn besloten. Bij de Tempeliers heeft iedere Commanderij haar eigen cultuur, gericht op geestelijke verdieping binnen de eigen kleine kring en werkt men aan zelf gekozen projecten met een sociale of culturele doelstelling. De Ridders hebben zowel een rooms -katholieke als een protestantse achtergrond en de Orde staat open voor zowel mannen als vrouwen. De Commanderij vindt haar eigen nieuwe leden.

Wie tot Ridder geslagen wordt, legt een gelofte af waarbij naar onder andere Sint-Michaël wordt verwezen. Wie Sint-Michaël is wordt beschreven in bijgaand artikel van de hand van onze Vlaamse Ridder, Albert Driesse.


 

De naam van de aartsengel Michaël (Sint-Michiel) komt voor in zowel het Oude als het Nieuwe Testament en ook in de Koran. Daarom heeft Michaël voor zowel Joden, Christenen en Moslims een heilige betekenis.

Michaël, in de bijbel de naam van de engel die volgens Daniël 10:13, 21 en 12:1 het vrome Israël beschermt. In het Nieuwe Testament noemt Judas 9 hem als de aartsengel die met de Satan strijdt om het lijk van Mozes. In Openbaring 12:7–12 voert hij oorlog tegen de draak, die identiek is met de Satan (duivel).

De verering van de aartsengel als aanvoerder van de engelen en overwinnaar van de boze machten, als beschermer van het christenvolk en begeleider van de zielen van de gestorvenen naar het paradijs begon in de 4de eeuw in het Oosten. Ook in het Westen werd hij reeds vroegtijdig vereerd en heiligdommen aan hem gewijd verschenen met name op hooggelegen plaatsen (Mont-Saint-Michel, Normandië; St. Michael's Mount, Cornwall; Monte Sant’ Angelo). In Rome wijdde paus Gregorius de Grote het mausoleum van Hadrianus (Engelenburcht) aan de engel, nadat hij tijdens een pestepidemie in een verschijning Michaël had gezien, die zijn vlammend zwaard in de schede stak. Later werd hij in het volksgeloof ook degene die de zielen weegt bij het Laatste Oordeel.