De Tempeliers

De oorspronkelijke Tempeliers verdedigden in de twaalfde en dertiende eeuw het christelijk geloof en boden bescherming aan pelgrims op hun weg naar het Heilig Land.

In de Orde van de Tempeliers zijn mannen en vrouwen verbonden die bewust als christen in het leven staan.

Wij accepteren dat andere mensen een andere religie of levensbeschouwing hebben en zoeken met hen de dialoog voor het

kweken van wederzijds begrip en respect.

Groepen met extremistische ideologie├źn gebruiken geweld om hun eigen overtuiging aan anderen op te leggen, hen te onderdrukken of de samenleving te ontwrichten.

Geweld met geweld beantwoorden biedt geen oplossing. Daartegenover is ons uitgangspunt dat vrijheid van godsdienst voorelk individu overal in de wereld moet gelden.

Daarnaast willen wij een steun zijn voor onze medemens in de samenleving op zijn/haar weg naar een menswaardig bestaan.

Als Ridders van de Orde van de Tempeliers zetten wij ons in voor:

  1. Het bevorderen en praktiseren van de dialoog met andersdenkenden. Dialoog, aandacht en respect vormen de grote uitdaging van onze hedendaagse maatschappij. Dit biedt een duurzame oplossing.
  2. Het bieden van een steun in de rug aan het groeiend aantal mensen dat de aansluiting mist met onze steeds gecompliceerder, harder en individualistischer wordende wereld en voor wie de bestaande sociale vangnetten niet altijd toereikend zijn.

Wij doen dat door ons als individu, ieder op zijn/haar eigen manier, maar ook als collectief, actief en belangeloos in te zetten voor deze idealen. In eigen land, maar ook daarbuiten.

De gedachtewisselingen binnen de Commanderijen zijn spiritueel van aard: in een veilige omgeving verdiepen wij ons samen

in onze christelijke levensopvatting en in relevante maatschappelijke vraagstukken. Uit de onderlinge ontmoetingen haalt elk

van ons zijn/haar inspiratie voor de eigen maatschappelijke activiteiten.

Inloggen / aanmelden