Skip to main content
 • OSMTH Nederland
  De Tempeliers

  OSMTH Nederland

  tempelierstouchicon1Geeft een hedendaagse maatschappelijke invulling aan het gedachtegoed van de Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH), de Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem, de Orde van de ridders van de Tempel, de Tempeliers.

 • De Tempeliers

  OSMTH Nederland

  tempelierstouchicon1Geeft een hedendaagse maatschappelijke invulling aan het gedachtegoed van de Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH), de Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem, de Orde van de ridders van de Tempel, de Tempeliers.

 • De Tempeliers

  OSMTH Nederland

  tempelierstouchicon1Geeft een hedendaagse maatschappelijke invulling aan het gedachtegoed van de Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH), de Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem, de Orde van de ridders van de Tempel, de Tempeliers.

 • De Tempeliers

  OSMTH Nederland

  tempelierstouchicon1Geeft een hedendaagse maatschappelijke invulling aan het gedachtegoed van de Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH), de Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem, de Orde van de ridders van de Tempel, de Tempeliers.

 • De Tempeliers

  OSMTH Nederland

  tempelierstouchicon1Geeft een hedendaagse maatschappelijke invulling aan het gedachtegoed van de Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH), de Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem, de Orde van de ridders van de Tempel, de Tempeliers.

Geïnspireerd door het christelijke geloof willen wij, de huidige Ridders, ons individueel en collectief inzetten voor het welzijn van onze medemens en in woord, gedrag en daad onze bijdrage leveren aan een betere samenleving.

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam! 
(‘Niet voor ons Heer, niet voor ons, maar glorie enkel in Uw naam’)

Psalm 115:1

Over Ons

Christelijk & Maatschappelijk
Onze Tempelorde in
de 21ste eeuw

2018 was voor de Orde een belangrijk jaar. Het was 900 jaar geleden dat de oorspronkelijke Orde in Jeruzalem werd opgericht. Het was de start van een bijzondere Orde, een vreemde eend in de bijt vanwege de dubbelrol van haar leden: zowel monnik als soldaat.

Het was door de bezielende kracht van initiatiefnemer Hugues de Payens (Hugo van Payns) dat hij de basis wist te leggen van een Orde die zou uitgroeien tot een invloedrijke en rijke organisatie in de 12e en 13e eeuw. Zodanig dat wij nu, 900 jaar na die oprichting en ruim 700 jaar na haar ondergang, nog net zo met het gedachtegoed van die Orde van de arme soldaten van Christus bezig zijn.

Tempeliers van de 21ste eeuw

Onze missie & visie

De hedendaagse Tempelorde baseert zich op het gedachtegoed van de oorspronkelijke Orde. De doelstellingen van toen vertalen wij naar de 21e eeuw.

De gedachtewisselingen binnen de Commanderijen zijn spiritueel van aard: in een veilige omgeving verdiepen wij ons samen in onze christelijke levensopvatting en in relevante maatschappelijke vraagstukken. Uit de onderlinge ontmoetingen haalt elk van ons zijn/haar inspiratie voor de eigen maatschappelijke activiteiten.

Geïnspireerd door het christelijke geloof willen wij, de huidige Ridders, ons individueel en collectief inzetten voor het welzijn van onze medemens en in woord, gedrag en daad onze bijdrage leveren aan een betere samenleving.

In de Orde van de Tempeliers zijn mannen en vrouwen verbonden die bewust als christen in het leven staan. Hun missie als Tempelridders focust zich op twee belangrijke doelstellingen: Goedertierenheid & Barmhartigheid

1. Goedertierenheid 

Wij accepteren het, dat andere mensen een andere religie of levensbeschouwing hebben. Groepen met extremistische ideologieën gebruiken geweld om hun eigen overtuiging aan anderen op te leggen, om hen te onderdrukken of om de samenleving te ontwrichten.

Geweld met geweld beantwoorden biedt geen oplossing. Het uitgangspunt van onze Orde is dat vrijheid van godsdienst voor elk individu overal te wereld moet gelden. Wij zetten ons in voor het met moed en verantwoordelijkheid bevorderen en praktiseren van de dialoog met andersdenkenden. Dialoog, aandacht en respect, de grote uitdaging van onze huidige maatschappij, bieden een duurzame oplossing. 

2. Barmhartigheid 

Daarnaast willen wij een steun zijn voor onze medemens in de samenleving op zijn/haar weg naar een menswaardig bestaan. Compassie met en steun aan het groeiend aantal mensen dat de aansluiting mist met onze steeds gecompliceerder, harder en individualistischer wordende wereld en voor wie de bestaande vangnetten niet altijd toereikend zijn.

Wij doen dat door ons als individu, ieder op zijn/haar eigen manier, maar ook als collectief, actief en belangeloos in te zetten voor deze idealen. In eigen land, maar ook daarbuiten.