De hedendaagse Tempelorde baseert zich op het gedachtegoed van de oorspronkelijke Orde. De doelstellingen van toen vertalen wij naar de 21e eeuw.

In de Orde van de Tempeliers zijn mannen en vrouwen verbonden die bewust als christen in het leven staan.
Hun missie als Tempelridders focust zich op twee belangrijke doelstellingen.
1. Wij accepteren het, dat andere mensen een andere religie of levensbeschouwing hebben. Groepen met extremistische ideologie├źn gebruiken geweld om hun eigen overtuiging aan anderen op te leggen, om hen te onderdrukken of om de samenleving te ontwrichten. Geweld met geweld beantwoorden biedt geen oplossing. Het uitgangspunt van onze Orde is dat vrijheid van godsdienst voor elk individu overal te wereld moet gelden. Wij zetten ons in voor het met moed en verantwoordelijkheid bevorderen en praktiseren van de dialoog met andersdenkenden. Dialoog, aandacht en respect, de grote uitdaging van onze huidige maatschappij, bieden een duurzame oplossing. 
2. Daarnaast willen wij een steun zijn voor onze medemens in de samenleving op zijn/haar weg naar een menswaardig bestaan. Compassie met en steun aan het groeiend aantal mensen dat de aansluiting mist met onze steeds gecompliceerder, harder en individualistischer wordende wereld en voor wie de bestaande vangnetten niet altijd toereikend zijn. Wij doen dat door ons als individu, ieder op zijn/haar eigen manier, maar ook als collectief, actief en belangeloos in te zetten voor deze idealen. In eigen land, maar ook daarbuiten.
De gedachtewisselingen binnen de Commanderijen zijn spiritueel van aard: in een veilige omgeving verdiepen wij ons samen in onze christelijke levensopvatting en in relevante maatschappelijke vraagstukken. Uit de onderlinge ontmoetingen haalt elk van ons zijn/haar inspiratie voor de eigen maatschappelijke activiteiten.
Geïnspireerd door het christelijke geloof willen wij, de huidige Ridders, ons individueel en collectief inzetten voor het welzijn van onze medemens en in woord, gedrag en daad onze bijdrage leveren aan een betere samenleving.

 

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam!