De oorspronkelijke Tempeliers verdedigden in de twaalfde en dertiende eeuw het christelijk geloof en boden bescherming aan pelgrims op hun weg naar het Heilig Land. Anno 2019 zijn de Ridders van de Orde van de Tempeliers mannen en vrouwen die bewust als christen in het leven staan. Maatschappelijk actief, zowel individueel als in groepsverband, sociaal gericht en betrokken bij alles wat in deze wereld speelt. Maar ook nederigheid, soberheid en dankbaarheid zijn kenmerkende zaken voor de Tempelier. Die christelijke waarden, tradities en inspiratie onderscheiden ons van andere groeperingen die maatschappelijk actief zijn.

Het grootprioraat van Nederland is verdeeld in een vijftal Commanderijen die aangestuurd worden door een Commandeur. De gedachtewisselingen binnen de Commanderijen zijn spiritueel van aard. Samen verdiepen de Ridders zich in onze christelijke levensopvatting en in relevante maatschappelijke vraagstukken. Uit de onderlinge ontmoetingen haalt elk van ons zijn/haar inspiratie voor de eigen maatschappelijke activiteiten.