De OSMTH (Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani) is een wereldwijde organisatie onder leiding van de Grootmeester. Alle landelijke afdelingen werken mee aan een professioneel geleide Orde met een stevig organisatorisch fundament.

De afdeling van de OSMTH in Nederland heet Grootprioraat terra sub Mare.
Dit Nederlandse Grootprioraat is een stichting, die wordt bestuurd door het Grootkapittel.
Dit Grootkapittel bestaat uit de Grootprior, de Grootkanselier en de Grootthesaurier. Zij worden bijgestaan door de Grootaalmoezenier en de Ceremoniemeester.
Ons Grootprioraat Terra sub Mare is opgedeeld in Commanderijen. Momenteel zijn dat er vijf:
De Commanderij van Sint Jan, gevestigd in Middelburg en actief in Zeeland.
De Commanderij Sint Bernardus, gevestigd in Breda en actief in Noord-Brabant
De Commanderij Sint Norbertus, gevestigd in 's-Hertogenbosch en actief in Noord-Brabant
De Commanderij Sint Christophorus, gevestigd in Roermond en actief in Limburg.
De Commanderij Jacques de Molay, gevestigd in Amsterdam en actief in de randstad.
De meeste Commanderijen komen vijf a zes keer per jaar bijeen. Alle bijeenkomsten zijn besloten. Iedere Commanderij kent een grote mate van onafhankelijkheid wanneer het gaat om het organiseren van activiteiten, gericht op het versterken van de onderlinge band, geestelijke verdieping en projecten waarmee wij onze idealen omzetten in daden. De Ridders hebben zowel een rooms-katholieke als een protestantse achtergrond en de Orde staat open voor zowel mannen als vrouwen.
Elke Commanderij vindt haar eigen nieuwe leden.
Twee maal per jaar worden Landelijke Ridderdagen gehouden, die bijdragen tot de onderlinge band en inspiratie.
Het Grootkapittel organiseert een daarvan, specifiek gericht op bestendiging van de missie en inhoudelijke verdieping. De organisatie van de andere Ridderdag is bij toerbeurt in handen van een van de Commanderijen.