De Ridders in de Orde van de Tempel O.S.M.T.H. (Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani) vormen een internationale broederschap die in Nederland bestaat uit een 70-tal Ridders, verdeeld over een vijftal Commanderijen. De naam van de Nederlandse afdeling luidt het Grootprioraat Terra Sub Mare.

De Orde is vertegenwoordigd in 30 landen en telt circa 2000 Ridders. Zij wordt geleid door de Grootmeester residerend in Porto, Portugal.

In Nederland wordt de leiding gevormd door de Grootprior, de  Grootkanselier en de Grootthesaurier. Zij wordt daarin bijgestaan door de Grootaalmoezenier en de Ceremoniemeester.

De Commanderijen zijn actief in Brabant (Sint Bernardus van Clervaux en Sint Norbertus),  Zeeland (Sint Jan), Limburg (Sint Christophorus) en de Randstad (Jacques de Molay). De meeste Commanderijen komen vijf a zes keer per jaar bijeen. Landelijke Ridderdagen zijn er in het voor- en najaar op een steeds wisselende locatie. Alle bijeenkomsten zijn besloten. Bij de Tempeliers heeft iedere Commanderij haar eigen cultuur, gericht op geestelijke verdieping binnen de eigen kleine kring en werkt men aan zelf gekozen projecten met een sociale of culturele doelstelling. De Ridders hebben zowel een rooms -katholieke als een protestantse achtergrond en de Orde staat open voor zowel mannen als vrouwen. De Commanderij vindt haar eigen nieuwe leden.

 

Oorsprong

De Orde is opgericht in 1118 door een tiental Franse Ridders. Zij was gewijd aan de bescherming van de pelgrims en de verdediging van het Heilige Land. In 1128 werd zij door de Paus erkend en Bernardus van Clairvaux werd de grote steunpilaar van de nieuwe orde. De witte mantel en het rode kruis met de twee dwarsbalken werden haar uiterlijke symbolen. Gedurende tweehonderd jaar leverde de Orde haar bijdrage op het slagveld en vestigde zij duizenden commanderijen, vooral in Frankrijk. De macht van de Orde  werd door kerk en staat als een bedreiging gezien en leidde tot haar ondergang. In 1314 werd Grootmeester Jacques de Molay  op de brandstapel ter dood gebracht. De Orde zette desondanks haar activiteiten tot de dag van vandaag voort om zodoende de ridderlijke geest van de Orde te bewaren.

Actuele betekenis

Ge├»nspireerd door het christelijk geloof willen de huidige Ridders zich individueel en collectief inzetten voor het welzijn van onze medemens en in woord,gedrag en daad bijdragen aan een betere samenleving. In tegenstelling tot de oprichters van de Orde zoeken de Tempelieren Nieuwe Stijl niet de strijd op maar juist de toenadering.  Wij respecteren dat andere mensen een andere religie of levensbeschouwing hebben en zoeken met hen de dialoog voor het kweken van wederzijds begrip en respect.