Enige 
De Tempeliers werden in 1307 ten onrechte beschuldigd van allerlei vreselijke daden. Daardoor ontstaan er in de eeuwen daarna de meest wilde verhalen over wat die Tempeliers misdaan zouden hebben. En dat leidt weer tot het ontstaan van een legende over de Tempeliers. Ondanks of misschien wel dankzij die legendevorming staat die Orde van de Tempel van toen vandaag de dag nog bij velen in de belangstelling. Ook bij ons, zoals wij in het Grootprioraat Terra sub Mare verenigd zijn. Wij, de Tempeliers van de 21e eeuw, willen het gedachtegoed van de oorspronkelijke Orde vertalen naar deze tijd om onze Orde weer tot groei en bloei te laten komen. Het moeilijke daarbij is, dat er in de wereld van vandaag nog zeker 400 groepen en groepjes zijn, die zich Tempelier noemen. Daartussen zitten heel veel kleine clubjes die veel meer voor het uiterlijk vertoon dan voor de inhoud gaan. Of die de inhoud op een geheel eigen wijze uitleggen. Wij onderscheiden ons van hen. Het gaat ons in de kern niet om dat glorierijke verleden, mooie woorden en uiterlijk vertoon. Nee, wij willen bezig zijn met waar het werkelijk om gaat: ruimte en vrijheid voor ons christelijk geloof en de waarden die daarbij horen. En hulp aan onze medemens die tijdelijk of langdurig hulp nodig heeft. Wij geven daar inhoud aan in ons dagelijks leven en halen inspiratie daarvoor uit de ontmoetingen met de andere Tempeliers, die op dezelfde manier in het leven staan en die dezelfde kenmerken hebben, waarvan de belangrijkste zijn:

1. Levend en handelend vanuit de christelijke waarden. Zelfreflectie is belangrijk
2. Sociaal, betrokken en barmhartig
3. Nederig: de 'non nobis ...'- gedachte
4. Open
5. Verbindend

Kortom, wij onderscheiden ons door ons niet slechts Tempelier te noemen, maar door Tempelier te zijn.

Internationaal
Onze Orde heeft een grote internationale omvang: aanwezig en actief in zeker 60 landen met meer dan 10.000 leden. Verbonden met elkaar door ons christelijk geloof en door het gedachtegoed van de Tempeliers. Er is zoveel meer mogelijk als Tempeliers samen op internationaal niveau. Die kans die internationale verbroedering biedt, is tot het begin van deze eeuw vrijwel onbenut gebleven. Intussen is er een internationale organisatie opgericht en ontmoeten Ridders vanuit de hele wereld elkaar twee keer per jaar. Met de internationale organisatie en ontmoetingen ontstaat verbinding tussen ridders over de landsgrenzen heen. Verbinding die nodig is om ook internationaal uitvoering aan onze doelstellingen te geven. Daar moeten wij aan werken, alle 10.000 wereldwijd. 900 jaar na de oprichting van de oorspronkelijke Orde is er een bruisende Tempelorde van de 21e eeuw die op basis van de oorspronkelijke doelstelling, maar aangepast aan de 21e eeuw, onze wereld een beetje beter wil maken.